ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، همايش تجليل از صنايع همكار در طرح كاهش پيك بار تابستان 95 با حضور مديران و نماينده هاي كارخانه ها و صنايع بزرگ استان زنجان و به ميزباني اين شركت برگزار گرديد و با اهداء يك ميليارد و185ميليون تومان تخفيف به صنايع همكار و با تشويق 34 تن از مسئولين برق صنعت همكار در طرح ياد شده كه منجر به كاهش قابل توجه مصرف برق در زمان بحران پيك بار تابستان سال گذشته شدند تجليل وقدرداني بعمل آمد.

مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل اينشركت  ضمن قدرداني از صنايع همكار در طرح هاي تعطيلات و تعميرات تابستانه ، ذخيره عملياتي و به كارگيري ديزل ژنراتور درفصل گرم  ، عوامل موثر بر بالا بودن شدت انرژی در بخش صنعت ایران را برشمرد. وي تصريح كرد : صنعت برق از جمله صنايع زير بنايي است كه گردش چرخ هاي اقتIMG_1557.JPGصادي ، توسعه صنعتي و تأمين رفاه اجتماعي به استمرار آن متكي است . از طرف ديگر با افزايش قابل  توجه مصرف انرژي الكتريكي به خصوص در سال هاي اخير و با وجود كمبودهايي كه در تأمين منابع لازم در اين زمينه به چشم مي خورد، لزوم تبيين و اجراي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي بيش از پيش احساس مي شود. باتوجه به اينكه مشتركين صنعتي استان زنجان سهم 50درصدي مصرف انرژي برق استان را به خود اختصاص داده اند ، نقش عمده اي در كنترل پيك بار انرژي برق ايفا مي كنند.

وي افزود: ماهيت مصرف برق در بخش صنعت به گونه اي است كه اين بخش مي تواند در زمان پيك بار شبكه، حداقل بار و انرژي را استفاده كند و حداكثر مصرف خود را به زمان غير پيك بار شبكه منتقل نمايد. از طرف ديگر حساسيت مصرف كننده صنعتي نسبت به خاموشي ها و  قطع برق بيش از ساير مصرف كنندگان است . لذا منطقي است بارهاي صنعتي به منطقه اي حركت كنند كه حداقل امكان قطع انرژي برق وجود داشته باشد. بر اين اساس اعمال سياستهاي مديريت مصرف در بخش صنعت ضروري به نظر مي رسد .

مهندس كاظمي به تشريح وضعيت مصرف انرژي برق كشور درمقايسه با سايركشورها و دستورالعمل ها وبخشنامه هاي وزارت نيرو در طرح كاهش پيك بار تIMG_1570.JPGابستان 96 پرداخت و خاطر نشان كرد : رشد متوسط سالانه مصرف انرژي كشور در 10 سال گذشته، شش ونيم درصد بوده ،كه اين روند تا سال 1404 هجري شمسي مصرف انرژي كشور را به 3مليلياردو752ميليون معادل بشكه نفت خام مي رساند. در اين صورت با توجه به وضعيت كنوني توليد،  صادرات نفت خام كشور به صفر خواهد رسيد و درنهايت با ادامه ي همين روند مصرف انرژي درايران تا ده سال آتي جزو كشورهاي وارد كننده انرژي خواهيم شد. وي تصريح كرد: ار جمله دلايل افزايش رشد مصرف انرژي الکتريکی  در كشورمان : پایین بودن بهاي برق مصرفي ، فرسوده بودن تجهیزات صنعتي و وجود تکنولوژیهاي قدیمی ، افزایش جمعیت و توسعه شهر نشینی و تغییر الگوي مصرف ، افزایش مصرف انرژي بخش هاي صنعت و خدمات و همچنين اطمینان از وجود نفت و گاز تا سال هاي دور مي باشد كه ضروري است در اصلاح و ساماندهي  موارد ذكر شده تدبير ويژه اي انديشه شود.

وي در پايان به مشوق هاي ارائه شده از سوي وزارت نيرو اعم از تخفيف به صنايع همكار در سطح كشور و نيز تخفيف و تشويق صنايع همكار استان زنجان ناشي از طرح تعطيلات و تعميرات سالانه در تابستان كه بالغ بر 11ميليارد و845ميليون ريال در سال 95 مي شد اشاره كرد و ادامه داد: بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه هاي وزارت نيرو در طرح كاهش پيك بار تابستان سال 96 ( در بازه ي زماني 15 خرداد تا 15 شهريور ماه) كه به سه صورت 1.طرح تعطیلات و تعمیرات سالانه صنایع  2.طرح ذخيره عملياتي صنایع  و3.بكارگيري مولدهاي اضطراري  در ساعات اوج مصرف اجرا خواهد شد تسهيلات ومشوق هاي خوبي در نظر گرفته شده است كه در صورت همكاري و عقد تفاهم نامه از سوي صنايع همكار بتوانيم تابستان بسيارگرم سالجاري كه مصادف با بحران افزايش مصرف انرژي برق مي باشد بسلامت گذر كنيم .

در بخش ديگر اين همايش مهندس اسديان مديردفتر مديريت مصرف به ارائه گزارش پرداخت و در ادامه مهندس رضايي كارشناس ارشد مديريت مصرف برق اين شركت نيز جزئيات راهكار هاي مميزي انرژي در صنعت و كارخانه هاي بزرگ را برشمرد و چگونگي عقد تفاهم نامه و همكاري هاي في مابين را تشريح كرد.

در پايان مراسم از 34 صنايع همكار  و مسئولين برق هميار در طرح كاهش پيك بار انرژي برق تابستان سال گذشته ي استان زنجان با اهداء تنديس ، لوح سپاس و تخفيف در قبوض برق مصرفي شان قدرداني و تجليل شد.