ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با هماهنگي معاونت منابع انساني و دبير كميته ورزش اين شركت دومين دوره ي تخصصي ارزيابي آمادگي جسماني ويژه ي برقكاران واحدهاي اجرايي و اكيپ هاي عملياتي طي چهار روز متوالي در محل سالن ورزشي نيرو برگزار شد.

مهركنان دبيركميته ورزش شركت توزيع نيروي برق استان زنجان ضمن اشاره به ارتقاء سطح كيفي آزمون هاي انجام شده نسبت به سال گذشته و ارزيابي آمادگي جسماني برقكاران توسط 5تن از اساتيد متخصص فعاليت هاي ورزشي و عضو هيات علمي دانشگاه ودكتري آسيب شناسي ورزشي ، گفت : امسال حدود دويست تن از برقكاران واحدهاي اجرايي تحت نظر متخصصين ورزشي بطوركامل درزمينه فاكتورهاي آمادگي جسماني مرتبط با سلامت ارزيابي شدند .

گفتني است آزمون هاي ارزيابي آمادگي جسماني برقكاران عبارت بودند از سنجش ميزان ضخامت چربي زيرپوستي بدن وتعيين ميزان وزن ايده آل افراد ، سنجش تعادل فرد وارزيابي ميزان هماهنگي عصبي وعضلاني ، سنجش ميزان آمادگي قلبي وعروقي و آمادگي هوازي قلبي فرد ، سنجش ميزان استقامت كمربند شانه اي ، سنجش ميزان استقامت عضلات خم كننده تنه و در نهايت سنجش ميزان حجم بدني افراد با دقيق ترين معيارجهاني تشخيص چاقي .

آمادگي جسماني برقكاران1.JPG آمادگي جسماني برقكاران3.JPG