ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، حجه الاسلام طالبي امام جمعه شهرقيدار در ديدار با مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل اين شركت ضمن قدرداني از تلاش ها و زحمات پرسنل مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده از نزديك درجريان عملكرد و فعاليت هاي صورت گرفته قرار گرفت.

مهندس عادل كاظمي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان ضمن تشكراز حضورگرم امام جمعه ي شهرستان خدابنده به ارائه گزارشي از وضعيت شاخص هاي عملكردي شركت پرداخت وگفت : در حال حاضر اين شركت مشغول خدمت رساني به 405هزارمشترك برق با حجم بيش از 13هزاركيلومتر شبكه هاي توزيع برق مي باشد و از اين ميزان مشترك درصد مصرف انرژي برق در بخش صنعتي 51 درصد و در بخش كشاروزي 20درصد است كه اين ميزان نشانده ي مولد بودن صنعت برق در استان بوده كه براي افزايش قابليت اطمينان و هوشمندسازي شبكه هاي توزيع برق اقدامات گسترده اي صورت گرفته است كه از جمله ي آنها مي‌توان به هوشمند نمودن تابلوهاي برق 1400حلقه چاه كشاورزي ، نصب يكصد دستگاه سكسيونر كنترل از راه دور و هوشمندسازي كنتورهاي برق قرائت از راه دور اشاره كرد .

DSC04985.JPGوي تصريح كرد به منظور افزايش رضايتمندي مردم كه موجب رضايت خداوند سبحان خواهد شد مركزپيام متمركز با شماره 121 در محل ساختمان ديسپاچينگ معاونت بهره برداري مستقرگرديده تا ضمن پاسخ گويي مناسب به درخواست هاي مردمي درسرتاسر استان زنجان ، مشكلات ارائه شده بويژه درخصوص خاموشي هاي بي برنامه برق در اسرع وقت مرتفع گردد. همچنين در همين راستا به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي برق كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و دولت تدبيرواميد است،بيست مورد از مساجد ومدارس در سطح زنجان مجهز به سامانه ي توليد انرژي برق خورشيدي شدند كه بازخوردهاي مفيد اقتصادي و زيست محيطي به جامعه خواهد داشت.

حجه الاسلام طالبي امام جمعه شهرقيدار نيز  خدمات وفعاليت هاي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در راستاي خدمت رساني به مردم، شايسته ارزيابي  و خاطرنشان كرد : فعاليت هاي قانون مدار و مردم دار پرسنل اين شركت جهادگونه و قابل تقدير است و اين خدمات در پيشگاه خداوند متعال بي پاسخ نخواهد ماند .