ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، طی اطلاع رسانی های قبلی در سطح شهرستان ماهنشان مبنی بر حضور مدیرعامل این شرکت در محل مدیریت توزیع برق شهرستان به منظور رسیدگی به درخواست ها ومطالبات مردم ، مهندس علیزاده در زمان مقرر در محل حاضر شد و ضمن دیدار با مردم دستور رسیدگی به مطالبات مردمی را صادر کرد.

مردم ومسئولين شوراهاي اسلامي و دهياران ازمناطق مختلف شهرستان ماهنشان ضمن ديدار وگفتگوی دوجانبه با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان درخواست های خود را ارائه دادند و در همان زمان  مهندس علیزاده به درخواست ها رسیدگی و دستورهای مرتبط جهت اقدام صادر کرد.

و  جانبه با شركت توزيع نيروي برق استان زنجان تاكيد كرد و از خدمات شايسته مديريت و پرسنل توزيع برق اين شهرستان تقدير وتشكر كرد.IMG_0452.JPG