ورود به سایت


​به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در اولين اقدام مهندس عليزاده مديرعامل جديد اين شركت ، ديدار با پرسنل ستادي با هدف آشنايي و تشريح روند فعاليت هاDSC00031.JPGي جاري واحدها انجام شد.

در اين ديدار صميمي يكروزه مهندس عليزاده با حضور در دفتر كاري پرسنل اين شركت ضمن آشنايي با نحوه فعاليت كاري واحدهاي ستادي ، فرآيند ارائه خدمات به مشتركين ، فعاليت هاي حوزه بهره برداري و ديسپاچينگ ، برنامه ريزي و مهندسي ، مالي وپشتيباني ، بخش هاي مختلف منابع انساني ، دفاتر حقوقي ، حراست و روابط عمومي نيز تشريح شد. وي در اين ديدار بر بازنگري برخي فرآيندهاي ستادي تاكيد كرد و لزوم اصلاح برخي ساختارهاي پرسنلي را مهم ارزيابي كرد.