ورود به سایت

IMG_8898.JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مهندس علیزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این‌شرکت با عزیمت به شهرهای ارمغانخانه ونیک‌پی در محل اداره برق این شهرها از نزدیک پای صحبت های مردم نشست و به درخواست های ایشان رسیدگی کرد.

طبق اطلاع رسانی های قبلی در حوزه ی شهرهای یاد شده مهندس علیزاده هشتم خرداد ماه سالجاری در اداره برق ارمغانخانه و نیک پی حاضر شد و به مشکلات و درخواست های مردمی در زمینه برق رسیدگی کرد. گفتنی است مدیرعامل این‌شرکت ضمن بازدید از شبکه های توزیع برق این مناطق با شهردار ، نماینده بخشداری ، اعضای شورای اسلامی شهر وروستا و دهیاری ها نیز دیدار کرد و خواستار تعامل هرچه بیشتر در حوزه های اصلاح وساماندهی شبکه های برق ، جمع آوری انشعاب های برق غیرمجاز و ارائه خدمات مشترکین برق در مرکز شهر از طریق دفاترپیشخوان دولت شد.

IMG_8935.JPG IMG_8952.JPG

IMG_8894.JPG IMG_8941.JPG