ورود به سایت

اميرفرهاد ميرزائي مدیردفترحقوقی.jpgبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در سال گذشته دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات این شرکت به مجموع یک هزارو نهصدو ده فقره پرونده رسیدگی کرد .

ميرزايي مدير دفتر حقوقي ورسیدگی به شکایات ، كانال هاي ثبت و رسيدگي به شكايات مردمي را متعدد خواند و بر اجراي راهكارهاي بازدارنده در جلوگيري از آسيب و خسارت به بيت المال و شبكه هاي توزيع برق در سطح استان، تاکیدکرد و گفت : از ابتداي سال1396 تعداد 1910 فقره پرونده حقوقي مورد بررسي قرار گرفت كه ازاين تعداد 291فقره مربوط به استفاده غيرمجاز از انشعاب برق ، 787 مورد ممانعت ومزاحمت در اجراي پروژه هاي توسعه اي و اصلاح وبهينه سازي ، 56 مورد سرقت از تاسيسات و تجهيزات برق ، 739مورد تجاوز به حريم شبكه هاي توزيع برق ، 6 مورد برق گرفتگي ، و 24 مورد پرونده هاي متفرقه حقوقي را شامل مي‌شود. وي افزود : اين شركت از مبادي مختلف ارتباطي به منظور ارسال انتقادات وشكايات مردمي برخوردار است كه از جمله آنها وب سايت شركت به آدرس www.zedc.ir ، شماره تلفن 111سامد، مراجعه حضوري به امورهاي تابعه و وب سايت ثبت شكايات شركت مادرتخصصي توانير كار  ثبت وگزارش درخواست هاي مردمي را انجام مي دهد . وي تصريح كرد : از 137مورد شكايات و درخواست هاي مردمي ارسال شده به شركت تمامي درخواست ها رسيدگي و نتايج  اقدام ها به مردم انعكاس يافته است .

گفتنی است سیدمحسن وهابی مدیرکل دفتربازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر نیز به خاطر عملکرد مناسب و مطلوب سال1396 بویژه درزمینه میانگین مدت زمان پاسخگویی به مراجعین  از مهندس علیزاده  مدیرعامل و پرسنل دفتر حقوقی ورسیدگی به شکایات شرکت توزیع برق زنجان قدردانی کرد.