ورود به سایت

عملكردگروه بازاربرق شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در سال هاي اخير:

رشد صددرصدي خريد برق از بورس انرژي ايران

 

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ اين شركت در گزارشي از رشد صددرصدي خريد برق از بورس انرژي ايران خبر داد و وضعيت تامين انرژي برق استان زنجان را از طريق بازارهاي مختلف تشريح كرد.

در اين گزارش آمده است : شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در سال 94 انرژي برق مصرفي استان را از سه طريق 1. خريد از بازار روزانه به واسطه شركت مديريت شبكه برق ايران . 2. قرارداد دوجانبه با نيروگاه بيستون و 3. خريد از طريق بورس انرژي  تامين كرده است كه  سهم هريك از اين بخش ها به ترتيب 68درصد ، 23 درصد و 8 درصد بوده و ميزان انرژي خريداري شده از بازار روزانه 2235287MWh ، نيروگاه بيستون 769289 MWh و بازار بورس251236 MWh مي باشد.

اين درحاليست كه در سال93  از مجموع ميزان انرژي خريداري شده توسط شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  تنها خريد انرژي برق از طريق بورس سه ونيم درصد بوده كه با تلاش كارشناسان حوزه ي گروه بازار برق  اين ميزان در سال گذشته به 8 درصد افزايش يافته و رشد صد درصدي نشان مي دهد .

گفتني است بورس انرژي به عنوان چهارمين و آخرین بورس كشور در چهار حوزه، اوراق سلف برق، اوراق قرارداد محوركالاهاي انرژي مانند زغال سنگ، نفت و انرژي هاي سبز مانند انرژي هاي خورشيدي پس از موافقت شورای ‌عالی بورس و اوراق بهادار در سال 1391 تاسیس گردید و با راه اندازي بورس انرژي ساختار معاملات انرژي در ايران از معاملات غيرمستقيم به معاملات دوجانبه تغيير يافت و همچنين  امکان خريد و فروش انرژي، تامين مالي براي توليدکنندگان، تامين انرژي براي توزيع کنندگان و مصرف کنندگان، کشف قيمت روزانه انرژي، شفافيت معاملاتي، تسهيل در تبادلات انرژي و کاهش هزينه هاي معاملاتي در بخش مبادلات انرژي فراهم شد.