ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مديريت توزيع برق شهرDSC00033.JPGستان خدابنده در گزارشي وضعيت عملكردي خود را در حوزه ساماندهي شبكه هاي توزيع برق و روشنايي معابر درسالجاري تشريح كرد.

در طي نيمه نخست سالجاري بيش از 150 تير برق حادثه ساز  با اعتباري نزديك به دوميليارد ريال در حوزه شهرستان خدابنده اصلاح وجابجا شده است .حسينخاني مديريت توزيع برق خدابنده با بيان اين مطلب، افزود: پس از اجراي طرح هادي و اصلاح معابر روستايي وشهري ، حدود 1500 اصله تيربرق از سال‌هاي گذشته نياز به اصلاح وساماندهي دارد كه ضرورت تعامل هرچه بيشتر دستگاه هاي شهرستاني بايكديگر را الزامي
 مي نمايد.وي تصريح كرد : از ابتداي امسال اقدام‌هاي جدي در خصوص جابجايي تيرهاي برق كه بدليل تعريض معابر توسط دهياري و شهرداري ها رخداده ،‌ با صرف اعتبارات داخلي انجام شده است؛ كه براي ساماندهي تمامي تيرهاي برق يادشده تامين اعتبارات لازم ضروري است.

وي در بخش ديگري از گزارش خود در خصوص ساماندهي شبكه هاي توزيع برق شهرستان خدابنده ، وضعيت روشنايي معابر را در راستاي يكسان سازي مبلمان شهري و روستايي تشريح كرد ، و گفت: تعداد كل روشنايي معابر شهرستان خدابنده 29هزار و206شعله چراغ خياباني مي باشد كه از اين تعداد 8هزار و590چراغ در شهرها و 20هزارو 606چراغ روشنايي در روستاها بطور مستمر بازديد و پايدار نگه داشته مي شوند.

 

وضعيت رفع خاموشي روشنايي معابر در شهريور ماه سالجاري

تعداد لامپ هاي روشنايي معابر اصلاح و رفع خاموشي شده در شهريورماه سال1396
منطقهتعداد چراغ
بخش مركزي / روشنايي شهري420 عدد
بخش مركزي / روشنايي روستايي350 عدد
بخش  بزينه رود220 عدد
بخش افشار 164 عدد
بخش سجاس277 عدد