ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان،  دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني با همكاري اموربانوان و خانواده ي اين شركت و با حضور خانم بلوري مديركل اموربانوان وخانواده استانداري و بانوان و همسران شاغل در دستگاه هاي اجرايي زنجان در محل سالن اجتماعات سازمان جهادكشاورزي برگزار و نقش زن درمديريت واقتصاد خانواده و جايگاه ايشان در اسلام تبيين گرديد .

IMG_0073 - Copy.JPGصفاريان مديردفترآموزش وبرنامه ريزي نيروي انساني شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  با اشاره به اهداف برگزاري اين سمينار وتبيين جايگان زن در جامعه -خانواده و فرصت ها وتهديدهاي شرايط خاص بانوان شاغل ، گفت :  خانواده غیر از منابع مادی منابع دیگری نیز در اختیار دارد که قابل تبدیل به پول نیست و در بیشتر موارد تجدیدپذیر هم نمی باشد. از جمله ی این منابع؛ عشق، انسجام خانواده، خاطرات خوش و ... است، و چون این منابع برای اعضای خانواده رضایت خاطر ایجاد می کند، باید نقش اساسی آن ها و جایگاه خاص هر کدام مورد توجه قرار گیرد تا افراد بتوانند با بالاترین سطح مطلوب از آن ها بهترین استفاده را بنمایند؛ از این رو ما با بهره مندي از اساتيد برجسته ي كشوري تا آنجا كه توانستيم بر اهميت اين موضوع تاكيد و نكات مهم را در اين خصوص تشريح كرديم .

دكترقربان محمد پورغاز در خصوص نقش زن در مديريت واقتصادخانواده به ايراد سخنراني پرداخته و خاطرنشان كرد: زنان به عنوان عامل پرورش و رشد نیروی کار، در جریان بهره وری و تولید ناخالص ملی سهم دارند، که با سرمایه گذاری در اطلاعات، دانش ها، نگرش ها و مهارت های زنان این ارزش افزوده خواهد شد؛ بنابراین تلاش حاکمان و نظارت و توجه ملّی به این امر بازخورد مستقیم IMG_0132.JPGدر پیشرفت کشور را دارد؛ زیرا هرگاه منابع انسانی در محیطی سالم و با انگیزه و احساسات و عاطفه و خیرخواهی و ... پرورش یابد و با عزت نفس و مناعت زندگی را بگذراند، نیروی قوی تری در چرخش امور اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. زنان با فراهم کردن و آماده ساختن محیطی با نشاط و صمیمی برای تأمین نیازهای مادی و معنوی و توجه به بهداشت روحی، جسمی و روانی اعضای خانواده اثر مستقیم بر اقتصاد جامعه می گذارند.

سخنران بعدي اين سمينار آموزشي حجه الاسلام دكتر مبشري در خصوص جايگاه زن در اسلام نكات خوبي مطرح كرده و تاكيد كرد: اسلام به نقش زنان به عنوان محور اصلی خانواده بیش از مردان توجه دارد تا آنجا که موفقیت و سربلندی مردان را نتیجه تلاش زنان در کانون گرم خانواده می داند. پس تشکیل خانواده به غیر از قرار دادن یک مرد و زن در زیر یک سقف و ایجاد نسل، تربیت درست، منطقی و الهی فرزندان را و به الطبع جامعه را هدف خود قرار می دهد. در هیچ دینی به اندازه اسلام به وجود خود زن و هم به نقش موثر او در تربیت نسل و جامعه اهمیت داده نشده است.

IMG_0150.JPG