ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، عادل كاظمي رئيس هيات مديره و مديرعامل وضعيت اين شركت را در سه محور هوشمندسازي لوازم اندازه گيري مشتركين بخش كشاورزي ، صنعتي و طرح ملي فهام تشريح كرد .

مهندس كاظمي با اشاره به  اينكه شبکه هاي هوشمند یک فرصت بی نظیر را به صنعت برق برای ورود به سطح جدیدی از قابلیت اطمینان ، دسترسی و بازدهی می دهد که به سلامت محیط و اقتصاد ما نيز کمک خواهد کرد. گفت : شركت توزيع نيروي برق استان زنجان جزو شركت هاي پايلوت انتخاب شده از سوي وزارت نيرو به منظور اجراي طرح فرا سامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی مي باشد كه توانسته است در سال گذشته تعداد 591دستگاه لوازم اندازه گيري هوشمند تك فاز ديسپاچينگ.JPGوسه فاز در سطح استان نصب نمايد تا گامی مهم در زمینه هوشمند سازی شبکه برق کشور برداشته شود . وي خاطرنشان كرد: از جمله زیر ساخت های اصلی در هوشمندسازی شبکه برق یک کشور سیستم های اندازی گیری هوشمند آن است.

ايشان افزود: طي سال هاي اخير تعداد 1250دستگاه تابلو هوشمند برق  و 105دستگاه مودم قرائت از راه دور ويژه ي مشتركين كشاورزي  و تعداد 369دستگاه مودم قرائت از راه دور مخصوص مشتركين صنعتي  و مناطق آلوده به برق هاي غيرمجاز ، مجتمع ها وروستاهاي دورافتاده در سطح استان نصب شده است كه با بهره برداري از اين تكنولوژي ها  ضمن پيك سايي كه نتيجه اصلي بكارگيري شبكه هاي هوشمند است،‌ موجب افزايش رضايتمندي مشتركين برق شده  ، به ميزان قابل توجهي مصرف سوخت هاي فسيلي نيروگاه ها كه در نتيجه كاهش پيك و تلفات انرژي به همراه كاهش افت خطوط توزيع بدست مي آيد و موجب آلودگي محيط زيست مي شوند كاهش داده و در نهايت با هدفمند كردن سرمايه گذاري هاي در بخش زيرساختي صنعت برق كشور ، ما را در تصميم گيري هوشمندانه و ارائه اطلاعات دقيق از وضعيت شبكه ياري رسانده است.