ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان،  در لوح سپاس مالك حسين زاده دبير شوراي مركزي ورزش وزارت نيرو خطاب به مهندس عليزاده رئيس هيات مديره و مديرعامل اين ‌شركت آمده است : "  ضمن تشكر از توجهي كه به امر ورزش كاركنان مبذول مي‏داريد، اكنون به فضل خداوند متعال مسابقات سراسري وزارت نيرو برگزار گرديد كه از تلاشهاي جنابعالي ، كليه عوامل اجرايي و بويژه آقاي مهرکنان دبير هيأت ورزش آن استان در امر برگزاري برنامه فوق الذكر صميمانه تقدير و تشكر بعمل  مي‏آيد اميد است با تداوم حضور موثر جنابعالي همچنان شاهد شكوفايي بيش از پيش ورزش در صنعت آب و برق باشيم، موفقيت ، پيروزي وسرافرازي برايتان آرزومندم."