ورود به سایت

به photo_2016-08-17_13-44-21.jpgگزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با ارزيابي و بررسي هاي صورت گرفته از سوي شوراي مركزي وزارت نيرو ، در سال گذشته اين شركت موفق شد در حوزه ي ترويج ورزش هاي همگاني و ارتقاء آن در سطح خانواده هاي پرسنل صنعت آب و برق ، به عنوان استان برتر سال 1394 شناخته شود .

رضا انجم شعاع معاون حقوقي، امورمجلس وپشتيباني وزير ونايب رئيس شوراي مركزي ورزش وزارت نيرو با اهداء لوح سپاس از مهندس كاظمي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق و رئيس هيات ورزش استان زنجان به خاطر موفقيت ارزشمند در كسب رتبه برتر سال1394 در جهت تحقق اهداف ورزشي صنعت آب وبرق كه سلامتي و نشاط كاركنان را بهمراه داشته قدرداني كرد و خاطر نشان شد : ضمن قدرداني از زحمات وتلاش هاي صادقانه در حوزه ترويج ورزش همگاني ، اميداست با تلاش مستمر ، موجبات تداوم برنامه هاي ورزش همگاني و ارتقاء آن را براي خانواده صنعت آب و برق استان زنجان به ارمغان آوريد.

photo_2016-08-17_13-44-16.jpg  photo_2016-08-17_13-44-12.jpg