ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مهندس عليزاده رئيس هيات مديره و مديرعامل اين‌شركت  به اتفاق هيات همراه با مهندس اله‌مرادي مديرعامل جديد شركت برق منطقه اي زنجان ديدار و راه هاي تسهيلگر براي سرمايه گذاري صنايع بزرگ و كشاورزي در استان تشريح و بر ارائه خدمات مطلوب جهت توسعه كيفي صنعت برق در منطقه تاكيد شد.IMG_6803.JPG

مهندس عليزاده ضمن تبريك انتصاب مديرعامل شركت برق منطقه اي زنجان ، زير ساخت ها وظرفيت هاي مناسب برق در استان را كه با تلاش و همت مديران و پيشسكوتان برق در سالهاي اخير ميسر شده است ، خوب ارزيابي كرد وگفت : بيش از 50درصد انرژي برق زنجان دربخش هاي مولد ( صنعت و كشاورزي) توزيع و مصرف مي شود و اين شاخص خوبي محسوب شده و نقش صنعت برق را در حوزه توليد واشتغال با اهميت نشان مي‌دهد.وي افزود: با تعامل وهمكاري نزديكي كه با شركت برق منطقه اي زنجان داريم اميدواريم در زمينه ارائه خدمات با كيفيت به مردم و بويژه سرمايه گذاران داخلي وخارجي گام هاي موثرتري برداريم.

درادامه مهندس اله مرادي مديرعامل جديد شركت برق منطقه اي زنجان كه سابقه مديريت و فعاليت در صنعت برق زنجان را در سال هاي گذشته دارد ،گفت: خدمت بي منت را بايد سرلوحه كارها قرار دهيم و در ارائه خدمت به مردم و تكريم ارباب رجوع از هيچ كوششي دريغ نكنيم و البته باتوجه به ارتباط مستقيم توزيع برق با مردم نقش اين شركت پررنگ تر خواهد بود . وي در ادامه به عدم تناسب هزينه توليد برق با درآمد ناشي از برق مصرفي  ومنابع محدود مالي اشاره كرد و افزود: بايستي در اجراي پروژه ها و طرح هاي صنعت برق نگاه مهندسي وكارشناسي دقيق داشته باشيم و از هدر رفت سرمايه ها جلوگيري كنيم .

در ادامه اين جلسه مقرر شد دوطرف جلسات فصلي در زمينه بررسي مهندسي شبكه ها و پست هاي فوق توزيع برق و مديريت بهينه مصرف انرژي برگزارنمايند.