ورود به سایت

ضرورت برداشتن گام های بلند در سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام وعمل

کاهش شکاف بین عملکرد صنعت برق کشور با دنیا حرکت جهادی می خواهد

 

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، عادل کاظمی مدیرعامل این شرکت با تشریح و مقایسه ی  وضعیت عملکردی صنعت برق دنیا با ایران بر ضرورت برداشتن گام های موثر و بلندتر در سالی که مزین به شعار اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل شده است تاکید کرده و وجود پتانسیل نیروی انسانی خلاق و تلاشگر موجود در استان وکشور را یکی از عوامل مثبت و مهم در رسیدن به جایگاه شایسته ملت ایران دانست.

عادل کاظمی که در جمع پرسنل تلاشگر شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان صحبت می کرد با اشاره به آمار و عملکرد صنعت برق ایران ودنیا از سال 2010 تا سال 2014میلادی و همچنین تاکید به شتاب بیشتر به حرکت صنعت برق کشور و استان در مسیر رشد و بالندگی گفت : حرکت، زمانی اتفاق می افتد که بین هدف، آرمان و وظیفه ی موجود فاصله ای احساس کنیم . زمانیکه بشر فاصله ای بین خود وسایرین احساس کرده انگیزه ی تلاش برای کاهش این شکاف بیشتر شده است . اگر به ظرفیت 73152 مگاواتی نیروگاهی کشور در سال 2014نگاهی بیاندازیم از این میزان سهم تولید نیروگاه های بخاری 22درصد ، گازی 36درصد، سیکل ترکیبی 25درصد، دیزلی 6/0 درصد، آبی 15درصد و در نهایت انرژی های تجدید پذیر اعم از خورشیدی و هسته ای 6/1درصد! این درحالیست که سهم انرژی های نو در سال 2010میلادی نسبت به کل ظرفیت نیروگاهی کشور 15/0درصد بوده است. حال ضروری است وضعیت عملکرد کشورهای توسعه یافته در حوزه صنعت برق را نیز در نظر بگیریم ، بطورنمونه کشور ژاپن 40 تا50 درصد سبد انرژی برق خود را از توليد انرژی هسته اي  و تجدیدپذیر تامین می کند .بنابراین تنها در یک شاخص عمده می توان فاصله ی موجود را به خوبی لمس کرد.

وی تصریح کرد: کشور ایران به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی و متوسط ساعات آفتابی سالانه 2900ساعت و در مناطق کویری این میزان به 3200ساعت نیز می رسد می توان گفت شرایط طبیعی خوبی داریم و با همت تلاشگران صنعت برق باید بتوانیم شکاف موجود بین کشورهای دیگر را کاهش دهیم . البته پروژه هایی نیز در سطح کشور در خصوص بهره مندی از انرژی پاک ونوین برق اجرا شده است ، که تا قبل از پایان سال93 : پروژه ی نیروگاه خورشیدی 250کیلوواتی شیراز ، تامین برق 358خانوار روستایی با ظرفیت 386کیلووات وتامین برق  300خانوار دراستان های خوزستان،لرستان،فارس،اردبیل ومازندران به بهره برداری رسیده اند . ولی ضرورت شتاب بیشتر در حرکت توسعه ای صنعت برق بیشتر به چشم می خورد.

کاظمی به وضعیت مصرف انرژی برق استان زنجان در مقایسه با سطح کشور در سال 2014 میلادی اشاره کرده و خاطرنشان کرد:

سال 2014 میلادیکشورزنجان
کل ظرفیت انرژی مصرفی219653  گیگا وات ساعت2795 مگا وات ساعت
روشنایی معابريك و هفت دهم درصد يك ونودوپنج صدم درصد
کشاورزیشازده درصدهجده و شصت وپنج صدم درصد
صنعتیسي وسه و هشت دهم درصدپنجاه ويك و شانزده صدم درصد
خانگیسي وسه درصدنوزده و هجده صدم درصد
عمومینه درصد پنج و چهارده صدم درصد

با نگاهی به وضعیت برق مصرفی در استان می توان دریافت که بخش عمده ی مصرف انرژی برق در استان زنجان نسبت به میانگین کشوری در بخش مولد ( صنعتی و کشاروزی) صرف شده و این می تواند یک شاخص مطلوب در توسعه منطقه باشد . ایشان ادامه داد : از زمان اجرای طرح جهادی کاهش تلفات انرژی در کشور و هدف گذاری های صورت گرفته خوشبختانه شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در سال 1394  با بهبود میزان تلفات خود به 19/8 درصد جزو پنج شرکت برترکشور در این زمینه شناخته شد .

وی در پایان صحبت های خود گفت : با توجه به وضعیت عملکردی صنعت برق بویژه شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته ضمن داشتن پتانسیل های خوب طبیعی و منابع انسانی کارآمد و ساعی بایستی این شکاف و مسیر دشوار را با جدیت تمام کاهش داده و طی نماییم تا بتوانیم در جایگاهی در دنیا قرار بگیریم که شایسته ی هر ایرانی است .