ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، به استناد ابلاغيه استاندار زنجان و رياست شوراي هماهنگي مديريت بحران استان زنجان ونيز با صدور ابلاغي از سوي مهندس رضاپور مديرعامل شركت آب منطقه اي ورئيس كارگروه تخصصي انرژي وآب  شوراي پدافند غيرعامل استان ، مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل اين شركت را به عضويت كارگروه ياد شده منصوب كرد.

​​