ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، همزمان با هفته دولت در سال جاري  249 پروژه با اعتباري بالغ بر 95ميلياردريال درحوزه ي شهرستان زنجان به بهره برداري رسيد كه بصورت نمادين طرح هاي اموربرق غرب و شمال زنجان با حضور فرماندار و هيأت همراه افتتاح شد.

مصادف با هفته دولت 427پروژه ي  شركت توزيع نيروي برق استان زنجان با اعتبار140ميليارد ريال افتتاح گرديد و از اين تعدادپروژه  249طرح مربوط به حوزه ي  شهرستان زنجان مي شد كه بصورت نمادين با حضور مهندس فرخي فرماندار شهرستان زنجان و هيأت همراه به بهره برداري رسيد .

مهندس اميركياني مديراموربرق شمال زنجان در مراسم افتتاح پروژه ي تامين برق مجتمع مسكوني 1170واحدي شركت سرمايه گذاري مسكن شمال غرب زنجان ضمن گراميداشت يادوخاطره ي شهداي دولت شهيدان رجايي وباهنر و قدرداني از حمايت هاي مهندس عادل كاظمي مديرعامل اين شركت به دليل پشتيباني در تامين به موقع كالابه منظور  اجراي سريع تامين برق پروژه‌هاي مساكين مهر و ساير پروژه‌ها و همچنين از فرماندار شهرستان زنجان گفت : براي افتتاح پروژه ي تامين برق مسكن مهر 1170 واحدي شركت سرمايه‌گذاري مسكن شمال غرب زنجان مبلغ 4 ميلياردو750ميليون ريال اعتبار صرف شده است كه با تجهيز دو دستگاه پست زميني 1250 و 800 كاوا  و كابل كشي 20 كيلوولت زميني با مقطع 185*1 آلومينيومي با متراژ 731 متر و كابل كشي فشار ضعيف زميني بامتراژ 1 هزار و 650 متر و تابلوهاي منصوبه در محوطه به تعداد 2 دستگاه تابلو باراني 630 آمپر و 3 دستگاه تابلو باراني 400 آمپر و نصب كنتور تكفاز به تعداد 574 و كنتور سه فاز به تعداد 24 دستگاه به اتمام رسيده و آماده‌ بهره‌برداري با دستان فرماندار شهرستان زنجان مي‌باشد.

مهندس كياني افزود : دركنار بهره برداري از طرح فوق الذكر ،پروژه هاي تامين برق مسكن مهر 310 واحدي فردوس و پروژه‌ مسكن مهر 168 واحدي نيكان نيز با اعتباري بالغ بر2ميليارد و 890 ميليون ريال كه با نصب 4 دستگاه ترانس هوايي 315 كاوا و يك دستگاه ترانس هوايي 250 كاوا و  كابل كشي فشار ضعيف به متراژ 1 هزار و 646 متر و كابل كشي 20 كيلو ولت به متراژ 303 متر و نصب 3 دستگاه تابلو باراني 630 آمپر و 3 دستگاه تابلو باراني 400 آمپر و يك دستگاه تابلو باراني 200 آمپر و 3 دستگاه تابلو 100 آمپر و نصب كنتور تكفاز به تعداد 4780 دستگاه و كنتور سه فاز به تعداد 20 دستگاه به بهره‌برداري مي رسد.

گفتني است در ادامه ي مراسم آيين افتتاح پروژه هاي حوزه ي توزيع برق شهرستان، پروژه ي تامين روشنايي معابر پل غيرهم سطح سيدالشهداء (ع)  با اعتباري بالغ بر 1 ميليارد و 611 ميليون ريال كه مربوط به طرح هاي اموربرق غرب شهرستان زنجان مي شد افتتاح و به بهره برداري رسيد . دراين مراسم  مهندس نيكخواه مديراموربرق غرب به ارائه گزارش طرح هاي قابل افتتاح حوزه ي مديريت خود در هفته ي دولت پرداخت .