ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، ولي الله ابراهيمي فرمانده ناحيه مقاومت و بسيج سپاه پاسداران خدابنده با ارسال لوح سپاسي از مهندس كريم نصيري مقدم مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده به خاطر مساعدت و همكاري ايشان در راستاي برنامه هاي بسيج و سپاه در سال 94 قدرداني كرد.