ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل و مهندس داود دولتياري معاون بهره برداري وديسپاچينگ اين شركت ، با ارسال حكمي به خاطر جديت دركار ،‌تلاش و پي گيري هاي ارزشمند ،  از مهندس باب اله نصيري مدير امور ديسپاچينگ ، مهندس كريم نصيري مقدم مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده ، عبدالله اميري و علي قرباني پرسنل امور برق شرق شهرستان زنجان قدرداني كردند .

مهندس كاظمي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان از مهندس كريم نصيري مقدم مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده به خاطر همكاري شايسته با شركت آب منطقه اي زنجان و امورمنابع آب شهرستان خدابنده درخصوص قطع برق چاه هاي آب غيرمجاز و از مهندس باب الله نصيري بدليل پي گيري ها و تلاش مجدانه در تدوين و پايه ريزي روش هاي اجرائي در حوزه بهره برداري براساس دستورالعمل هاي ابلاغي شركت مادرتخصصي توانير قدرداني كرد.

گفتني است مهندس دولتياري معاون بهره برداري وديسپاچينگ نيز با صدور ابلاغي ، از علي قرباني و عبدالله اميري پرسنل اموربرق شرق شهرستان زنجان بدليل جديت نشان دادن در انجام امورمحوله و خدمات شايسته وارزشمند در حوزه ي بهره برداري ، تقديركرد.

تشويقي.jpg