ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، حجه‌الاسلام مقدمي امام جمعه ، اسماعيل بيات فرماندار و داود بهرامي مدير آموزش وپرورش شهرستان ايجرود مشتركا با ارسال لوح سپاسي به خاطر تلاش وهمت مضاعف در بهبود و كيفيت بخشي به فرآيند تعليم وتربيت در سال اقتصاد مقاومتي ،اقدام وعمل گام هاي موثري برداشته شده از مهندس جواد حسني مديريت تزويع برق شهرستان ايجرود قدرداني كردند .