ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با ارسال لوح سپاس از سوي كيومرث سلگي مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز ايران به پاس تلاش و همكاري صادقانه در انجمن خيرين مسكن ساز استان زنجان كه موجب كمك به خانه دارشدن محرومين استان  و موفقيت در كسب رتيه دوم كشوري در اين زمينه در سال 94 گرديد از مهندس عادل كاظمي مديرعامل اين شركت ومهندس نيكخواه مديراموربرق غرب شهرستان زنجان قدرداني شد.