ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، حجت محمدي سرپرست فرمانداري شهرستان خرمدره و بخشدار مركزي وقت شهرستان ابهر با ارسال لوح سپاس به خاطر تعامل سازنده و شايسته در پيشبرد اهداف دولت تدبير واميد در سال اقتصادمقاومتي ، اقدام وعمل از مهندس بابك محمدي وپرسنل توزيع برق شهرستان ابهر قدرداني كرد .