ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، محمدرضا هادوي بخشدار زنجانرود به خاطر تلاش صادقانه وصميمانه در راستاي احياي ارزش هاي معنوي و خدمت گذاري به ميهن اسلامي ايران همزمان با ايام الله دهه فجر از مهندس حميد رزاقي مسئول وقت برق نيك پي قدرداني كرد.