ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، حسين افراز مدير كل دفتر مركزي حراست شركت مادر تخصصي توانير كشور با ارسال لوح تقديري بدليل تلاش هاي خالصانه در زمينه حفاظت و حراست شايسته از بيت المال كشور و كاهش قابل توجه سرقت تجهيزات برق استان زنجان از مهندس رسول ابدالي مدير دفتر حراست و امور محرمانه و پرسنل خدوم اين شركت قدرداني كرد.