ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، بادرج پيامي در نشريات محلي استان از سوي شوراي اسلامي و شهرداري سلطانيه به خاطر تلاش وهمكاري خالصانه در تامين برق مجتمع هاي مسكوني فرهنگيان و شهرداري  كه موجب دعاي خيرساكنين و مردم گرديد ،  از مهندس كاظمي مديرعامل ، مهندس سهيل معاونت مهندسي وبرنامه ريزي و مهندس بابك محمدي مديريت توزيع برق شهرستان سلطانيه قدرداني شد.

گفتني است در لوح سپاس جداگانه اي از سوي احمدحافظي مديركل روابط عمومي استانداري زنجان به خاطر زحمات و تلاش در راستاي توسعه و تعليم اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ودولت كريمه تدبير و اميد از محسن رضايي مدير روابط عمومي اين شركت تقديرشد.