ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با هماهنگي معاونت منابع انساني ومعاونت فروش وخدمات مشتركين اينشركت وبا بهره گيري از اساتيد وكارشناسان داخلي ، دوره آموزشي آشنايي با نحوه نصب لوازم اندازه گيري درحيطه مهارت به‌ميزان 1080 نفرساعت آموزش درمحل دانشكده صنعت آب وبرق زنجان برگزار شد.

در كارگاه آموزشي ياد شده كه ناظرين انشعابات و پيمانكاران حوزه خدمات مشتركين نيز حضور داشتند ، استانداردها و آيين نامه هاي اجرايي نحوه نصب لوازم اندازه گيري ، ساختمان داخلي تجهيزات اعم از كنتوربرق ، كليداصلي،كليدمينياتوري و.. تشريح شد و شركت كنندگان با انواع كنتور ، سيم كشي و رعايت اصول ايمني برق نيز آشنا شدند .

گفتني است باتوجه به تدريس اين دوره آموزشي توسط مهندس يزدان‌شناس از كارشناسان دفتر كنترل لوازم اندازه گيري اين‌شركت ، تجربيات عيني ، مشكلات و خطاهاي پيشامده تبيين شد.