ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، معاونت برنامه ريزي و مهندسي و دفتر آموزش اين شركت كارگاه آموزشي نرم افزار Digsilent ( شبيه سازي و تحليل شبكه هاي توزيع برق ) را با حضور قريب به چهل تن از كارشناسان واحدهاي فني و مهندسي بمدت سي ودوساعت و با تدريس دكترحميد خوشخو عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي سهند برگزار كردند.

نرم افزار Digsilent یکی از قوی ترین نرم افزارهای تحلیل شبکه می باشد که در هر سه حوزه تولید، انتقال و توزیع کاربرد دارد. قدرت و صحت نتایج حاصل از این نرم افزار تا اندازه ای است که در شرکت های توزيع ، برق منطقه ای و شرکت مادر تخصصی توانیر برای تحلیل شبکه سراسری ایران از این نرم افزار استفاده می شود. با استفاده از این نرم افزار می توان تقریبا هر شبکه قدرتی را به صورت گرافیکی ترسیم نمود و محاسباتی همچون پخش بار، اتصال کوتاه، آنالیز گذرا، جایابی بهینه خازن، بهینه سازی سایز کابل و را که در قالب توابع متنوع ارئه می گردد را انجام داد.

در اين كارگاه آموزشي كارشناسان و مديران واحدهاي فني و مهندسي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان با امكانات گرافيكي نرم افزار، رسم شبكه نمونه و اختصاص پارامترهاي لازم به تجهيزات ، تنظيمات پخش بارمتقارن ونامتقارن ، مدل سازي بار، تنظيمات خروجي پخش بار ومحاسبه تلفات ، مطالعات اتصال كوتاه ، تعريف منحني بار براي ساعت ها ماهها وفصل هاي مختلف و كنترل توان اكتيو و راكتيو شبكه و ارائه راهكارهاي مناسب براي جلوگيري از اضافه بارآشنا شدند.

gig1.jpg