ورود به سایت

Editor.jpgبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، باهماهنگي هيات كوهنوردي اين شركت دوره آموزشي هواشناسي كوهستان طي دو روز متوالي در محل سالن اجتماعات برق شمال شهرستان زنجان برگزارشد.

مهندس هاشم نژاد كه از مدرسين تراز اول كشور در اين خصوص مي‌باشد در اين دوره شركت كنندگان را با مفاهيم مهمي در خصوص هواشناسي كوهستان ، شناخت انواع ابرها ، وضعيتهاي آب و هوايي گوناگون ، روشهاي پرهيز از مخاطرات آب و هوايي در طبيعت و كوهستان و ... آشنا كرد .

گفتني است باتوجه به رويكرد آموزش محور و  نگاه تخصصي به امور از سوي مهندس عليزاده مديرعامل اين شركت و پي گيري هاي دبيركميته ورزشي ، اين كارگاه آموزشي به مدت 9 ساعت در طي دو روز متوالي برگزار گرديد

EditorDF.jpg