ورود به سایت

Gis1.jpgبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با هماهنگي اموربرق غرب شهرستان زنجان يكدوره كارگاه آموزشي آشنايي با GIS و كاربرد نرم افزار GEDAT در حوزه برداشت اطلاعات مكاني تاسيسات شبكه هاي توزيع برق  ويژه كارشناسان بهره برداري ومهندسي برگزارشد.

در ابتداي اين كارگاه آموزشي مهندس نيكخواه مديراموربرق غرب شهرستان زنجان با ابراز خرسندي از برگزاري اين دوره آموزشي، ضمن تشريح فعاليت‌هاي واحدGIS  و اعلام خبراتمام برداشت اطلاعات GIS شبكه هاي توزيع برق فشار ضعيف و فشارمتوسط در حوزه فعاليت خود ، بر لزوم كاربردسازيGIS در حوزه‌هاي مهندسي ، بهره‌برداري و خدمات مشتركين تأكيد كرد.

در ادامه مهندس مجيدعندليبي كارشناس GIS برق غرب زنجان در زمينه نحوه استفاده از نرم ازفزار هاي GEDATE ، GPS و تبديل فرمت هاي مختلف جغرافيايي توضحيات مبسوط ارائه كرد .  سیستم اطلاعات جغرافیایی شبکه های توزیع برق کاربردهای فراوانی دارد که مهم ترین این کاربردها در طراحی و بهره برداری شبکه های برق می باشد.