ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، باتوجه به پراكندگي حدود 1000 آبادي با جمعيت قريب به 400هزار نفر در روستا هاي استان زنجان ؛  احداث ، نگهداري و بازديد شبكه هاي روشنايي معابر روستايي با جديت و بصورت ماهيانه توسط پرسنل خدوم اين شركت انجام شده و توانسته ايم درنيمه ي  سال جاري ميزان خاموشي چراغ هاي خياباني  روستايي را به 10 درصد كاهش دهيم.

مهندس دولتياري معاونت بهره برداري وديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  با اعلام اين خبر گفت : روشنايي معابر در صنعت برق از اهميت ويژه اي برخوردار است و تامين روشنايي مطلوب نيز جزو اهداف مهم اين شركت است كه در خصوص روشنايي شهري گام هاي موثري برداشته ايم و روستاهاي سطح استان نيز از اين عمليات مستثني نبوده و طي بازديد هاي بعمل آمده از آبادي هاي سرتاسر استان زنجان وضعيت روشنايي روستايي در مهرماه سال جاري  بررسي شد و مشخص گرديداز كل چراغ هاي خياباني روستايي ،  خاموشي هاي روشنايي معابر نسبت به مدت زمان مشابه كاهش داشته وبه 10 درصد تنزل يافته است و البته اميدواريم با همت پرسنل خدوم اين شركت و اختصاص منابع مالي، اين ميزان تا پايان سال به مقدار قابل توجهي بهبود يابد .

وي افزود : طبق نتايج بدست آمده و با فعاليت هاي صورت گرفته،  درصد خاموشي حوزه هاي مديريت توزيع برق شهرستان ابهر و ايجرود كاهش چشمگيري داشته كه از عملكرد اين عزيزان جاي تقدير دارد و با توجه به نرخ خاموشي بالاي 10درصدي روستا هاي شهرستان طارم وماهنشان با اختصاص فوق العاده سهميه ي چراغ خياباني 23وات كم مصرف ، وضعيت روشنايي معابر حوزه هاي ياد شده بهبود مي يابد.

IMG_2672.JPGIMG_8468.jpgIMG_2803.JPG