ورود به سایت

​به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در مراسم جداگانه اي با حضور مسئولين ارشد سياسي و اجرايي استان كلنگ احداث ساختمان برق شهر گرماب  به همراه 111پروژه ي مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده با اعتباري بالغ بر20ميليارد ريال و 38 پروژه ي مديريت توزيع برق شهرستان خرمدره با صرف اعتبار 1 ميليارد و 500ميليون ريال همزمان با هفته دولت افتتاح وبه بهره برداري رسيد .

مهندس نصيري مقدم مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده در آيين كلنگ زني احداث ساختمان برق شهر گرماب ضمن قدرداني از حضور عليپور معاونت توسعه مديريت ومنابع انساني استانداري زنجان ، فرماندار شهرستان خدابنده ، امام جمعه ، شهردار واعضاي شوراي شهر ،بخشداران و مديران اجرايي شهرستان خدابنده گفت : همزمان با مراسم كلنگ زني ساختمان برق گرماب كه موجب بهبود خدمات رساني به مردم شريف اين منطقه خواهد شد ، 111 پروژه ي ديگر نيز اعم از تامين برق مراكز درماني ،بهداشتي ، آموزشي ، صنعتي ، كشاورزي وروشنايي معابر مي باشد با اعتباري بالغ بر 20 ميليارد ريال مصادف با هفته دولت افتتاح وبه بهره برداري مي رسد.

در مراسم مشابهي در شهرستان خرمدره نيز تعداد 38پروژه باصرف اعتبار 10 ميليارد و 500 ميليون ريال با حضور شيخي فرماندار شهرستان خرمدره افتتاح وبه بهره برداري رسيد و مهندس باقري وند مديريت توزيع برق شهرستان نيز به ارائه گزارش طرح هاي قابل افتتاح حوزه ي مديريت خود در هفته دولت پرداخت .

02.png03.png