ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با تلاش پرسنل اموربرق شمال شهرستان زنجان روشنايي معابر خيابان منتهي به كوي رضائيه با صرفDSC0146.JPG اعتباري بالغ بر 680ميليون ريال  به بهره برداري رسيد و اهالي منطقه بويژه ساكنين متجمع 360واحدي پرنيان از نعمت روشنايي بهره مند شدند.

مهندس كياني مدير اموربرق شمال شهرستان زنجان در خصوص پروژه يادشده گفت: در راستاي افزايش رضايتمندي مردم ، براي اجراي يروژه روشنايي معابر كوي رضائيه 16 اصله پايه ، 16 دستگاه چراغ خياباني 250وات سديمي و نزديك به 500 متر شبكه فشارضعيف كابل خودنگهدار احداث شد . وي در ادامه از افتتاح 119 پروژه ي تامين برق مساكن اجتماعي ، مراكز صنعتي ،بهداشتي درماني ،آموزشي و كشاورزي و اصلاح وبهينه سازي شبكه هاي توزيع برق با اعتباري بالغ بر 44ميليارد و 555ميليون ريال خبر داد كه همزمان با دهه مبارك فجر افتتاح وبه بهره برداري خواهند رسيد.

روشنايي شمال1.jpg  روشنايي شمال2.JPG