ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در اقدامي از سوي اموربرق شرق شهرستان زنجان ، دفتر حقوقي و دفتر مديريت مصرف اين شركتlamp pormasraf.jpg و همراهي نيروي انتظامي استان زنجان ، لامپ هاي پرمصرف غيراستاندارد واحدهاي تجاري جمع آوري به جاي آن لامپ هاي كم مصرف با بازدهي بالا تعويض شد.

در اين مانور ضربتي اصناف و فروشگاه هاي 14 نقطه مركز شهر و اماكن پرتردد بصورت حضوري مورد بازديد قرار گرفت  و پس از بررسي نحوه نورپردازي و روشنايي اين مراكز ،  اقدام به جمع آوري 19 عدد لامپ پرمصرف شد و ضمن تشريح نكات مهمي درخصوص معايب لامپ هاي مورد نظر و مزاياي بهره گيري از لامپ هاي كم مصرف با بازدهي بالا از نظر هزينه برق مصرفي و ميزان نوردهي ، لامپ روشنايي اين اماكن تجاري تعويض شد.