ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مجري طرح كاهش تلفات اين شركت از برنامه هاي مهم تدوين شده در خصوص يكي از اهداف اصلي شركت مادرتخصصي توانير " كاهش تلفات انرژي " خبر داد.

کاهش تلفات انرژي از جمله مباحث جدی در صنعت برق به شمار می رود و در سال های اخیر روند روبه رشدی داشته كه در این راستا برنامه های عملیاتی طرح ملی کاهش تلفات برق در کشور تدوین شده و اين شركت با اجراي پروژه هايي باماهيت كاهش تلفات برق توانسته جزو شركت هاي پيشرو در كشور محسوب شود .

امروزه صد درصد خانوارشهري و99درصد خانواده روستايي حتی محروم ترین و دورافتاده ترین مناطق استان زنجان از نعمت برق برخوردار شده اند و طبیعی است به موازات این فIMG_2458.JPGرایند زیرساخت های مورد نیاز نیز افزایش یافته و تلفات انرژی برق روند روبه رشدی داشته باشد به همين منظور شركت توزيع برق استان زنجان پروژه هايي با ماهيت "كاهش تلفات" اعم از : طرح هاي كاهش شعاع تغذيه فيدرهاي شبكه فشار متوسط وپست هاي توزيع برق استان  جايگزيني كابل خودنگهدار با شبكه هاي سيم مسي تعويض بخش اعظمي از كنتورهاي برق معيوب شهري وروستايي واصلاح ولتاژ برق شبكه هاي فشار ضعيف را به بهره برداري رساند كه نتايج اجراي اين پروژه ها  منجر به كاهش تلفات انرژي برق در سطح استان شد .

گفتني است با رويكرد جديد مهندس عليزاده رئيس هيات مديره ومديرعامل شركت توزيع برق استان زنجان در كميته ء كاهش تلفات برق ، محورهاي 24گانه شركت توانير دربخش كاهش تلفات به تمامي امورهاي اجرايي ابلاغ و مقرر گرديد تمامي محورهابصورت مستمر مورد بررسي ، كنترل و ارزيابي ماهيانه قرارگيرد. يكي از مصوبات مهم اين جلسه تبديل تمامي شبكه هاي سيمي فشارضعيف به كابل خودنگهدار بود كه طي آن تجهيزات مورد نظر خريداري و نيروي انساني ذيربط آموزش هاي لازم رادر اين زمينه سپري خواهند كرد . با اجراي اين پروژه ي بزرگ در سطح استان ضمن افزايش  قابليت اطمينان شبكه ، بهبود مبلمان شهري ، كاهش خطرات برق گرفتگي و افزايش رضايتمندي مشتركين ، به ميزان قابل توجهي شاخص هاي بهره برداري ارتقاء خواهديافت .