ورود به سایت

به گزارش دف434313771_279128.jpgترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با ارسال لوح سپاس از سوي مهندس مرادي‌مجد مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه به خاطر تلاش و مساعدت در احياي مجدد شبكه هاي توزيع برق و رفع خاموشي در پي حادثه زلزله اخير از پرسنل و مديريت اين‌شركت قدرداني كرد.