ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با ارسال لوح سپاس از سوي مهندس وثوق مديركل راه وشهرسازي استان زنجان به خاطر زحمات مجدانه در همراهي و همكاري در پروژه ي بزرگ اختتاميه مسكن مهر از مهندس طيب نيكخواه مديراموربرق غرب  قدرداني كرد.​

​​