ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مجتبي نوري فرماندار و رئيس ستادجشنواره شهيد رجائي شهرستان ماهنشان با اهداء لوح به خاطر تلاش واقدامات صورت گرفته درسال1395 ، و براساس بررسي هاي بعمل آمده مديريت توزيع برق شهرستان ماهنشان را به عنوان دستگاه برتر اين شهرستان انتخاب كرد. دربخش از اين لوح آمده است" بدينوسيله درسال اقتصادمقاومتي؛توليد اشتغال وضمن گراميداشت هفته دولت ويادوخاطره شهيدان رجايي وباهنر ازمجموعه تلاش ها واقدام هاي همكاران محترم توزيع برق شهرستان ماهنشان به عنوان دستگاه برتر شهرستان درسال1395تقديرنموده وتوفيقات بيش ازپيش شما را در تمامي اركان زندگي از درگاه ايزدمنان مسالت مي نمايم."