ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، طبق اطلاع رسانی های محیطی قبلی در سطح استان ، علیزاده مدیرعامل این شرکت با حضIMG_9964.JPGور در محل بازرسی وامورحقوقی استانداری زنجان و مرکز ارتباطات مردمی (سامد) به مطالبه ها و درخواست های مردمی از طریق تماس تلفنی با شماره 111 پاسخ داد .

                در این حضور یک ساعته که با زمان پاسخگویی شهردار زنجان نیز مصادف شده بود ، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان به تعداد زیادی از درخواستهای مردمی پاسخ داد و در قالب فرم های موجود در بازرسی وامورحقوقی استاندرای زنجان  به منظور پی گیری تا حصول نتیجه ، مستند گردید.