ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، درپي كسب بالاترين رتبه تجربيات مديريتي از سوي اين‌شركت در پانزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت ، مراسم تجليل از پرسنلي كه تجربيات خود را به كنفرانس ياد شده ارسال كرده و جزو نفرات برتر شناخته شدند با حضور مديرعامل واعضاي هيات مديره برگزارشد.

مهندس عليزاده رئيس هيات مديره ومديرعامل اين‌شركت  با قدرداني از تمامي پرسنلي كه به نحوي دركسب عنوان برتري شركت توزيع برق استان زنجان در مجامع ملي وبين المللي نقش داشته اند ، گفت : تجارب موفقي كه از سوي همكاران بدست آمده است در راستاي رسيدن به چشم انداز اصلي شركت صورت گرفته كه سرآمد بودن شركت درسطح كشور و رساندن جايگاه خود به استانداردهاي جهاني است. وي افزود : ضروري است بستر هاي مناسبي براي اجراي پIMG_6889.JPGژوهش هاي كاربردي پرسنل ان‌شركت فراهم شود و يكي از اهداف تحقيقات و اختراعات را تسهيل و تسريع در ارائه خدمت به مردم قرار دهيم.

در ادامه از نفرات برتر شهرام اردلان بخاطر ثبت تحربيات مجازي سازي سرورها،پياده سازي ديتاسنتر،راه اندازي بسترsharepoint، تدوين گزارشات BI در محيط sharepointو راه اندازي سيستم ويدئوكنفرانس داخلي Skype for Business ؛ كريم نصير مقدم بخاطر ثبت تجربيات  اخذ اسناد زمين هاي پست واداري ، انجام پروژه هاي اصلاح وسرويس خطوط20كيلوولت معضل دار ، آموزش شهرداران،دهياران،شوراهاي اسلامي درحوزه برق ، رصد عملكرد همكاران در دوره هاي شش ماهه ، سامانه جذب نيروهاي خدماتي فني ؛ مهرداد چنگوري بخاطر ثبت تحربه مكانيزه نمودن صورتجلسات در محيط Sharepoint ؛ علي منتظري بخاطر ثبت تجربه تدوين چك ليست كنترل پروژه و استفاده از شبكه هاي اجتماعي جهت هماهنگي وآموزش طراحان وناظران وپرسنل بخش هاي مهندسي ؛ مريم سراجي بخاطر ثبت تجربه زير سيستم كارتابل پويا ؛ ليلا محمدحسن‌زاده بخاطر ثبت تجربه مديريت تامين كالا براي پروژه ها ؛ فرزاد فتحي بخاطر ثبت تجربه نحوه جلوگيري از استفاده برق هاي غيرمجاز كنتور هاي الكترونيكي ؛ مرتضي بيگلي بخاطر ثبت تجربه كارسنجي وتامين منابع مالي موردنياز ؛ محمدمهدي ايماني بخاطر ثبت تجربه آموزش مديران انرژي ادارات وارگانها ؛ مهدي رحيمي بخاطر ثبت تجربه تعيين نماينده برقكاري در هر روستا و فرهاد جباري بخاطر ثبت تجربه برتر با موضوع استفاده از نرم افزار Eviews در برآورد بار تجليل وقدرداني شد .

گفتني است در حاشيه اين مراسم از مهندس عليرضا نادميان بهمراه روح اله عباسي وعلي غفاري بخاطر ثبت اختراع برتر در سطح وزارت نيرو و كسب نشان افتخار حراست برتر از سوي مهندس رسول ابدالي و از علي محرمي بخاطر كسب عنوان كارمند نمونه در سال 1395 نيز تقدير شد.