ورود به سایت

به گزارش438912667_126408.jpg دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، يكدوره مسابقه هاي فوتسال چهارجانبه باحضور تيم هاي ستادي ، مديريت هاي توزيع برق ابهر، خرمدره و خدابنده به ميزباني شهرستان خرمدره با گراميداشت چهلمين روز درگذشتگان زلزله كرمانشاه برگزارشد.

در اين دوره از مسابقات كه بصورت دوره اي اجرا شد تيم ها طي دو روز متوالي در فضايي صميمي و بانشاط به رقابت پرداختند كه در نهايت تيم هاي فوتسال مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده ، مديريت توزيع برق شهرستان خرمدره و تيم ستاد توزيع برق زنجان به ترتيب در سكوي اول تا سوم ايستادند.

گفتني است در مراسم اختتاميه اين تورنمنت مهندس باقري‌وند مدير توزيع برق خرمدره از حمايت هاي مهندس عليزاده مديرعامل اين شركت و رياست هيات ورزش صنعت آب وبرق استان زنجان درتوجه به حوزه ورزش كه ضامن سلامت جسم و روح پرسنل است وتاثير بسزايي در افزايش بهره وري و كارآيي كاركنان دارد قدرداني كرد و بر نقش موثر دبير كميته ورزش در برگزاري هرچه بهتر رقابت هاي ورزشي كه توام با اشاعه فرهنگ جوانمردي است تاكيد كرد.

439017827_126161.jpg  435503096_288476.jpg