ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان ،وزارت نيرو طي مصوبه اي نسبت به خريد برق از نيروگاه ها تجديدپذير اقدام نموده است ؛ خريد انرژي برDSC00522.JPGق ازسرمايه گذاران بصورت قراردادخريد تضميني 20ساله بوده و هر دو ماه يكبار به مشتركين پرداخت مي‌شود. سرمايه گذاري كه  ازتجهیزات تولید داخلی برای احداث نیروگاه استفاده کنند درفروش برق ۳۰ درصد بیشتر دریافتی خواهندداشت.

احداث نیروگاه خورشیدی و فروش درآمد ناشی ازآن دردوبخش خورشیدی وبادی انجام می‌شود
مشترکان توزیع برق که زمین کشاورزی آنهامجهز به چاه ویا صاحبان کارگاه و نيز ساير مشتركان برق که داراي انشعاب برق مي باشند  به توزیع برق استان(‌WWW.ZEDC.ir) مراجعه و مجوز احداث نیروگاه دریافت کنند. علاوه براین متقاضیانی هم که مشترک توزیع برق محسوب نمی‌شوند می‌توانند ازطریق سازمان انرژی‌های تجدDSC00521.JPGید پذیر وبهره وری انرژي برق (ساتبا) برای دریافت مجوز اقدام کنند.

نرخ‌های خرید برق ازاین افراد هر ۲ ماه یکبار با نرخ تعديل كه از طرف بانك مركزي اعلام مي‌شود ، تغییر می‌کند وتولیدکنندگانی که ازتجهیزات تولید داخلی برای احداث نیروگاه استفاده کنند درفروش برق ۳۰درصد بیشتر دریافتی خواهندداشت.خرید تضمینی هر کیلووات ساعت برق تولیدی حدود ۸۰۰ تومان است.

گفتني است ازسال ۹۲ این طرح به صورت آزمایشی در ۱۹ مدرسه ومسجد استان آغازشد واکنون ۳۲ نقطه استان با مجموع ظرفیت ۳۷۸ کیلووات تولید برق فعال است.
از ۳۶۵ روز تقویمی، استان زنجان ۳۰۰ روز آفتابی دارد و با توليد 1850كيلووات ساعت درسال به ازاي هر كيلووات ظرفيت منصوبه خورشيدي بالاتر از ميانگين توليد كشوري قرار دارد.

 در راستاي مصوبه هيات دولت در خصوص الزام سازمان‌ها و دستگاههاي اجرايي براي تامين حداقل 20 درصد انرژي مصرفي خود از انرژي پاك وتجديدپذير و عمل به ماده 8 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1396 دستگاه هاي اجراي و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند يك درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سيستم مديريت سبز هزينه نمايند ؛  با اين اقدام گام هاي بلندي در بهره مندي از انرژي پاك وتجديد پذير برداشته خواهد شد .