ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، رضايي معاون تحقيقات و منابع انساني و رئيس كارگروه مديريت دانش شركت توانير طي نامه اي ، اين شركت را جزو شركت هاي الگو در زمينه مديريت دانش درصنعت آب وبرق كشور و قابل تطبيق با مدل سازماني بهره وري آسيايي APO و نيز داراي امتياز قابل قبول در سطح توسعه معرفي كرد.

آنچه در گذشته باعث برتری سازمان‌ها نسبت به یکدیگر می‌شد، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و سرمایه‌ی مادی بیشتر بود، در روزگار کنونی دیگر سازمان‌ها نمی‌توانند انتظار داشته باشند که تولیدات و خدماتی که قبلاً باعث موفقیت آنها شده بود، در آینده نیز زمینه‌ساز ادامه حیات آنها گردد چرا که عامل اصلی تمایز و مزیت رقابتی سازمان‌ها در عصر ارتباطات و تکنولوژی ، اطلاعات و دانش بیشتر آنها نسبت به رقبا می‌باشد.

شرتسهیلگرها.pngکت‌ توزيع نيروي برق استان زنجان ، به‌منظور جلوگیری از به هدر رفتن دانش، تجربه و تخصص‌های خبرگان اينشركت نسبت به پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش ، مطابق با مدل سازماني بهره وري آسيايي APO اقدام كرده است. چارچوب مدیریت دانش APO درک مشترکی از مدیریت دانش در میان کشورهای آسیایی فراهم کرده و بر ارزش این چارچوب، جهت کسب موفقیت‌های سازمانی تأکید می‌نماید. این چارچوب بر اساس تجربه عملی چندین کشور در آسیا در زمینه مدیریت دانش و بهترین تجارب کشورهای آمریکایی، استرالیایی و اروپایی طراحی شده است. چارچوب مدیریت دانش APO چارچوبی ساده و جامع است که تمامی عناصر مربوط به یک راهکار مدیریت دانش را نشان داده و به عنوان مرجعی برای تمامی سازمان‌ها تلقی می‌شود. هدف این چارچوب بهبود عملکرد سازمانی با استفاده از مدیریت دانش است.