ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با حضور مهندس كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل ، معاونين و پرسنل اينشركت و مسئولين ارشد شهرستاني و دستگاه هاي اجرايي شهرستان خدابنده ،‌ سكّان اداره ي مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده به مهندس مجيد حسينخاني داده شد.

در اين مراسم با صدور حكمي از مهندس كاظمي مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان ، مهندس مجيد حسينخاني به عنوان سرپرستي مديريت توزيع برق  شهرستان خدابنده منصوب و از زحمات مهندس كريم نصيري‌مقدم قدرداني شد. كاظمي ضمن قدرداني از حضور مديران ومسئولين ارشد شهرستاني و دستگاه هاي اجرايي ، گفت : قطعاً برگزاری اینگونه مراسم و مناسبت‌ها نیز نه به عنوان مراسم تودیع و معارفه  بلکه به نوعی جابجایی مسئولیت هاست. وي با اشاره به اولويت هاي برنامه مدون چشم انداز1404شركت و صنعت برق كشور ، خاطرنشان كرد : اميدواريم با مديريت جديد اين مجموعه با تعامل سازنده با ساير دستگاه ها و با همت پرسنل خدوم و زحمت كش توزيع برق شهرستان خدابنده شاهد توسعه زيرساخت هاي اين منطقه و پيشبرد اهداف مقدس نظام جمهوري اسلامي ايران باشيم .