ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در نشست هم انديشي مديران حراست  صنعت برق كشور كه به ميزباني توزيع برق تهران بزرگ برگزار و دفتر حراست وامورمحرمانه اين‌شركت موفق به كسب عنوان " حراست برتر صنعت برق كشور" شد و از سوي مهندس آرش كردي مديرعامل شركت مادرتخصصي توانير لوح وتنديس افتخار دريافت كرد.

دفتر حراست وامورمحرمانه اين‌شركت كه يكي از پرافتخارترين دفاتر صنعت برق محسوب مي شود وطي يكسال اخير موفق به كسب رتبه دوم در حوزه سلامت اداري و صيانت از حقوق شهروندي ( استانداري زنجان )، كسب  عنوان مدير حراست برتر صنعت آب و برق كشور  (مركز حراست وزارت نيرو )،  كسب رتبه دوم حفاظت فيزيكي در سطح كشور توسط حفاظت فيزيكي اين دفتر ( مركز حراست توانير ) ،  كسب عنوان مديرحراست برتر در  صنعت برق كشور ( مدير عامل محترم توانير ) ،  دريافت تنديس حراست برتر در  صنعت برق كشور ( دفتر مركزي حراست توانير ) و رئيس شوراي هماهنگي برتر دفاتر حراست صنعت آب و برق استان(قائم مقام وزير نيرو) شده بود اين بار نيز با ارزيابي هاي صورت گرفته به عنوان حراست برتر كشور در سال 1395 شناخته شد.

رسول ابدالي مديردفترحراست وامورمحرمانه توزيع برق استان زنجان پس از دريافت لوح وتنديس برتري ، گفت : بی شک موفقیت حراست مرهون همکاری و تعامل مدیر ارشد سازمان ، هیات مدیره ، کلیه مدیران و تمامی همکاران عزیز در شرکت می باشد و اگر افتخاري هم كسب شده باشد به یقین ارکان شرکت در آن سهیم می باشند .