ورود به سایت

به گزارphoto_2016-11-22_14-16-37.jpgش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با حضور فاطمه قيومي مشاور وزيرنيرو دراموربانوان وخانواده و بلوري مديركل دفتراموربانوان وخانواده استانداري زنجان و جمعي از بانوان شاغل در مجموعه ي صنعت آب وبرق استان نشست هم انديشي برگزار و عملكرد امور بانوان درسطح وزارت نيرو و استان تشريح شد .

خانم قيومي مشاوروزيرنيرو در امور بانوان و خانوده ضمن قدرداني از استقبال خوب بانوان صنعت آب وبرق استان زنجان از نشست هم انديشي بانوان ،  به تشريح عملكرد اين امور پرداخت وگفت :  در سال گذشته ارزيابي سراسري از عملكرد اموربانوان صنعت آب وبرق كشور صورت گرفت كه در اين مميزي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان با كسب امتياز 334 ، شركت آب منطقه اي زنجان 321 ، آبفاي روستايي 315، آبفاي شهري 307 و شركت برق منطقه اي زنجان امتياز 302 را از كل 400امتياز، برترين مجموعه هاي كشور شناخته شد كه از خدمات مشاورين اموربانوان وخانواده اين شركت ها قدرداني مي گردد.

وي در ادامه به زن و جايگاه وي  در جامعه اشاره كرد و تصريح كرد:  زنان ما دروزارت نيرو توانسته اند در عرصه هاي مختلف موفقيت هاي خوبي را كسب كنند. و خوشبختانه در حال حاضر مشاركت بانوان در شركت‌ها به ۱۱ درصد رسيده است و حضور موثر اين قشر در توسعه شركت ها موثر واقع شده است. وي با بيان اينكه زنان شاغل  در خانواده وزارت نيرو بايد بايد نمايش توان وقدرت خود در اداره امور كوشا بوده و راه را بphoto_2016-11-22_14-16-47.jpgراي زنان جوان هموارنمايند ، گفت: تجربه نشان داده زناني كه در اجتماع فعاليت دارند فرزندان موفقي تربيت كرده اند و بايد با تدبير انديشمندانه مانع از اين شوند كه كارشان بر خانواده لطمه وارد كند، و از طرفي با تلاش مضاعف در مسئوليت هاي خود نيز موفق باشند.

وي خاطرنشان كرد : سرمايه هاي انساني وزارت نيرو باعقلانيت وتوانايي كه دارند در بين ساير وزارتخانه ها از چهره‌ي خوبي برخودار هستند و ما بانوان نيز به نوبه خود تلاش خواهيم كرد تا با ارتقاء توان و دانش  خود الگويي شايسته وتوانمند در جامعه مسلمان و جهان باشيم ، همان چهره اي كه حضرت امام راحل (ره) از زنان به دنيا دادند كه در هيچ عرصه اي ارائه نشده است . وي افزود: ما خواهان اجراي فراتر از قانون ومقررات نيستيم ،  قوانيني كه درخصوص تحكيم خانواده اعم از كاهش ساعات كار ، زمان مرخصي و كارنيمه وقت و... به منظور رشد وبالندگي جامعه وخانواده  تصويب شده است بايستي بصورت منطقي اجرا شود تا به حضورفعال زنان در محيط كار آسيبي واردنشود.

بلphoto_2016-11-22_14-16-27.jpgوري  مديركل دفتر اموربانوان وخانواده استانداري زنجان نيز در بخشي از صحبت هاي خود ضمن اشاره به تاريخچه ي حضور فعال و رشادت هاي مجاهدانه‌ي زنان استان زنجان در عرصه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي و اجتماعي كه تاثير بسزايي در پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران داشته اند ، گفت : براي افزايش نرخ بهره‌وري يكي از موثرترين راهها استفاده از كاردقيق، بي شائبه ومتعهدانه زنان است . تحقيقات نشان داده است كه كارهاي زنان بر دقت واصول منطبقتر است و براي افزايش بهره وري به اين دقت ، صحت و انطباق نياز داريم . وي ادامه داد : چگونه مي توان نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را افزايش داد درحالي كه نيمي از جمعيت كشور  از فرصت‌هايي محروم باشند .

گفتني است در حاشيه اين نشست جلسه شوراي هماهنگي صنعت آب وبرق با حضور مديران عامل شركت هاي آب و برق استان زنجان و جلسه كميته انسجام بخشي بانوان وزارت نيرو با حضور مشاورين شركت هاي مادرتخصصي و مشاور وزير نيرو در اموربانوان وخانواده برگزار شد .

photo_2016-11-22_18-51-18.jpg