ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در نشست خبري مهندس عليزاده مديرعامل اين شركت با اصحاب رسانه وضعيت آماري وعملكردي شركت تبيين و برنامه هاي آتي شركت تشريح شد.

          مهندس عليزاده با تبريك اعياد قربان و عيد غديرخم و نيز گراميداشت ياد وخاطره شهيدان رجايي وباهنر در تشريح وضعيت عملكردي شركت توزيع برق استان زنجان ، گفت: در طي چهار سال اخير اين‌شركت توانسته است گام هاي موثر و بلندي در راستاي پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ، استراتژي دولت تدبير واميد و برنامه هاي وزارت نيرو و شركت مادرتخصصي توانير بردارد؛ و بحمدالله  در بخش كاهش تلفات انرژي و هوشمندسازي شبكه هاي توزيع برق كه يكي از پروژه هاي مهم وزارت نيرو در تحقق بندهاي اقتصاد مقاومتي ، توليد واشتغال ميباشند ، جزو شركت هاي پيشرو مي باشد .وي افزود:قطعا تامين انرژي الكتريكي مطلوب و مطمئن در عمده ابعاد زندگي بشر وتوسعه پايدار جوامع امروزي نقش اساسي وتعيين كننده اي دارد . و ما با نگاهي به افق هاي روشن ترسيم شده در برنامه چشم انداز 20ساله كشور خود را مقيد در رسيدن به قله هاي رفيع اين چشم انداز مي دانيم ، چرا كه صنعت برق از جمله زيربنايي ترين بخش توسعه كشور است . شركت توزيع برق زنجان در حال حاضر تامين برق  21 شهر ، 16 بخش و 46 دهستان را برعهده دارد كه هم اكنون  با 546 مگاوات پيك بار  و بيش از 420هزار مشترك و تعداد 9269 دستگاه پست هوائي و زميني با قدرتي معادل 1448مگا ولت آمپر  نزديك به 14 هزار كيلومتر شبكه توزيع برق فشار ضعيف وفشار متوسط فعاليت خود را ادامه مي دهد.

وي ب۲۰۱۷۰۹۰۲_۱۲۳۰۳۱.jpgه طرح هاي شاخص اين شركت پرداخت و خاطرنشان كرد: يكي از اهدافي كه در خصوص اجراي بندهاي اقتصاد مقاومتي ، توليد واشتغال  از سوي شركت مادرتخصصي توانير دنبال مي شود ،  « طرح جهادي كاهش تلفات» همواره مورد تاكيد دولت تدبير واميد و وزير محترم نيرو بوده است و با تلاش وهمت پرسنل خدوم اين‌شركت ونيز با برنامه ريزي منظم ودقيق توانسته ايم ميزان تلفات را به حدود 8درصد برسانيم و اين درحاليست كه ميانگين تلفات كشوري 10درصد است .

وي پس از اشاره به تجهيزات وفناوري هاي نوين به منظور هوشمندسازي شبكه هاي توزيع برق اعم از ، طرح بزرگ فهام ( فراسامانه هوشمند اندازه گيري ومديريت انرژي) ، اتوماسيون شبكه ، سيستم هاي اسكادا، فناوري تعمير خطور هوايي 20كيلوولت بدون اعمال خاموشي (خط گرم) و... به پروژه هاي افتتاح شده در هفته دولت پرداخت وگفت : همزمان با بزرگداشت هفته دولت ، تعداد 864پروژه اين شركت درحوزه ي تامين برق بخش هاي صنعتي ، كشاورزي و زيرساختي و مراكز آموزشي و اداري و بهداشتي ودرماني استان با صرف اعتباري بالغ بر 170ميليارد ريال به بهره بردراي رسيد؛ كه از اين تعدادپروژه ي قابل افتتاح : 296پروژه مربوط به شهرستان زنجان با صرف اعتباري بيش از 85ميلياردريال ،141 پروژه مربوط به شهرستان ابهر با اعتبار ي بيش از12 ميليارد ريال ، 162 پروژه شهرستان خدابنده با صرف اعتباري بالغ بر30ميليارد ريال ،93 پروژه شهرستان خرمدره با اعتباري بالغ بر16 ميليارد ريال ، 87پروژه مربوط به شهرستان ماه نشان با اعتباري بالغ بر 13ميليارد664مييون ريال ،18پروژه مربوط به شهرستان طارم با صرف اعتباري بيش از 3ميليارد ريال ،9 پروژه مربوط به شهرستان ايجرود با اعتباري بالغ بر1 ميلياردو 579ميليون ريال و 58 پروژه  مربوط به  شهرستان سلطانيه با اختصاص اعتباري  بيش از 6 ميلياردو 767ميليون ريال مي باشد .

وي در پايان اين نشست  به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ داد.