ورود به سایت

IMG_8972.JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، نشست هم اندیشی بانوان شاغل در این‌شرکت با مهندس علیزاده رئیس هیات مدیره ومدیرعامل برگزار و رویکردهای شرکت به منظور رسیدن به اهداف استراتژیک شرکت تشریح شد.

علیزاده در این نشست هم اندیشی در جمع بانوان شاغل در شرکت به تبیین اهداف اصلی چشم انداز 1404پرداخت وگفت: ما انتظار داریم تا همه با هم با اعتقاد راسخ به اهداف سه گانه چشم انداز پیش روی مان یعنی کاهش نرخ خاموشی برق ، توسعه خدمات غیرحضوری به مشترکین و کاهش تلفات انرژی برق گام برداریم و البته نقش بانوان بویژه پرسنل واحدهای خدمات مشترکین  و فنی مهندسی پررنگ تراست.

وی به شفاف سازی دستور العمل ها وآیین نامه های اجرایی صنعت برق کشور در سازمان اشاره کرد و افزود : به منظور تفهیم و آگاه سازی پرسنل از بخشنامه های صادره و دستورالعمل های ابلاغی ارگان های بالادست کارهای خوبی در حال اجراست.

گفتنی است درادامه این نشست به سئوالات جمعی از بانوان شاغل دراین شرکت از سوی مدیرعامل پاسخ داده شد.