ورود به سایت

IMG_20171028_150041.jpgبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با هماهنگي هاي بعمل آمده از سوي برق غرب زنجان با اداره كل ميراث فرهنگي استان و قرار گاه شماره 12 نيروي انتظامي بصورت شبانه روشنايي طولاني ترين بازار تاريخي مسقف ايران اصلاح وساماندهي شد.

نيكخواه مديربرق غرب زنجان با بيان اينكه روشنايي معابر بازار تاريخي زنجان از حساسيت بالايي برخوردار است و بدليل عدم تداخل كاري با فعاليت كسبه و رعايت نكات ايمني ، پرسنل خدوم اين امور بصورت شبانه در حضور مجموعه كلانتري شماره 12 اقدامات بازديد و ساماندهي را انجام دادند ، افزود: طي يكماه اخير تعداد 55 دستگاه چراغ روشنايي معابر بازار ياد شده اصلاح و رفع خاموشي شد . از اين تعداد 20 دستگاه مربوط به بازار پايين زنجان ، 7 دستگاه بازار قيصريه و 28 دستگاه در بازار بالا ، ميدان اهنگران ،ميوه فروشان و چهاردبي مي باشد.