ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با اهداء لوح سپاس از سوي مهندس حميد چيت چيان وزير نيرو به خاطر تلاش مجدانه براي توسعه روستاها و برقرساني به تمامي روستاهاي بالاي 10خانوار كه موجب تحقق اهداف صنعت برق  كشور شد ، از مهندس عادل كاظمي مديرعامل اينشركت قدرداني كرد.