ورود به سایت

همزمان به هفته دولت در سالجاري:

يكصدوپنجاه وپنج پروژه قابل افتتاح شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در هفته دولت كليدخورد

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، همزمان با بزرگداشت ياد و خاطره ي شهداي بزرگوار رجايي و باهنر و هفته دولت ، آيين افتتاح يكصدو پنجاه وپنج پروژه ي  اين شركت با اعتباري بالغ بر 80 ميليارد ريال درحوزه ي تامين برق بخش هاي صنعتي ، كشاورزي و زيرساختي و مراكز آموزشي و اداري و بهداشتي ودرماني استان برگزار خواهد شد .

از تعداد يكصد IMG_3121.JPGو پنجاه و پنج پروژه ي قابل افتتاح شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در هفته دولت كه  شامل طرح هاي تامين برق مراكز بهداشتي و درماني، مجتمع هاي مسكوني و پروژه هاي  زيرساختي اعم از تامين انرژي برق واحدهاي صنعتي وكشاورزي و همچنين برقرساني به روستاهاي زير 10 خانوار مي باشد،  با حضور مسئولين ارشد استاني و شهرستاني  همزمان با هفته دولت در سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد.

 گفتني است از اين تعدادطرح : شصت وشش پروژه مربوط به شهرستان زنجان با صرف اعتباري بيش از 65ميلياردريال ، هفده پروژه مربوط به شهرستان ابهر با اعتبار ي بيش از2 ميليارد ريال ،  بيست و دو پروژه شهرستان خدابنده با صرف اعتباري بالغ بر2 ميليارد و800ميليون ريال ،  چهارده پروژه شهرستان خرمدره با اعتباري بيش از 2 ميلياردو380ميليون ريال ،  ده پروژه مربوط به شهرستان ماه نشان با اعتباري بالغ بر 2ميليارد 380مييون ريال ، سيزده پروژه مربوط به شهرستان طارم با صرف اعتباري بيش از3 ميليارد ريال ، پنج پروژه مربوط به شهرستان ايجرود با اعتباري بالغ بر يك ميليارد ريال و هشت پروژه  مربوط به  شهرستان سلطانيه با اختصاص اعتباري قريب به يك ميليارد ريال مي باشد كه دربازه زماني هفته دولت افتتاح خواهد شد.

شايان ذكر است با حضور مسئولين ارشد استاني و مديران دستگاه‌هاي اجرايي پروژه ي بزرگ تامين برق سايت كارگاهي زنجان فاز F & G درهشتم شهريورماه امسال به بهره برداري خواهد رسيد .

IMG_3140.JPG